pneumologie a ftizeologie - Holešov

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  HolešovKroměříž

Pneumologie je lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plicních onemocnění. Jde o podoobor vnitřního lékařství. Dále se člení na řadu samostatných specializovaných podoborů, např. ftizeologie aj. Pneumologie se zabývá diagnostikou a léčbou tuberkulózy, jak plicní, tak i mimoplicní lokalizace (zde ve spolupráci s dalšími příslušnými odborníky) a dalšími onemocněními dýchacího ústrojí - chronický zánět průdušek, bronchiální astma, nádorová onemocnění dýchacího ústrojí, záněty plic, plicní fibrózy, selhávání srdce z plicních příčin, sarkoidoza, pneumothorax a další méně častá onemocnění dýchacích cest.

MUDr. Stanislava Bednářová

Telefon: +420573397120

Adresa: Palackého 972 / 23 , Holešov

více
MUDr. Jana Pšikalová

Telefon: +420573397120

Adresa: Palackého 972 / 23 , Holešov

více