pneumologie a ftizeologie - Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  HolešovKroměříž

Pneumologie je lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plicních onemocnění. Jde o podoobor vnitřního lékařství. Dále se člení na řadu samostatných specializovaných podoborů, např. ftizeologie aj. Pneumologie se zabývá diagnostikou a léčbou tuberkulózy, jak plicní, tak i mimoplicní lokalizace (zde ve spolupráci s dalšími příslušnými odborníky) a dalšími onemocněními dýchacího ústrojí - chronický zánět průdušek, bronchiální astma, nádorová onemocnění dýchacího ústrojí, záněty plic, plicní fibrózy, selhávání srdce z plicních příčin, sarkoidoza, pneumothorax a další méně častá onemocnění dýchacích cest.

Pneumologická ambulance - přízemí přístavby budovy B

Telefon: 573322521 573322111 (ústředna)

Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž

více
MUDr. Andrea Marčíková Vitkovská

Telefon: +420573339533

Adresa: Havlíčkova 814, Kroměříž

více