urgentní medicína - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Urgentní medicína je medicínským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním neodkladné péče u stavů, které bezprostředně ohrožují život postiženého a mohly by vést v důsledku prohlubování chorobných změn k náhlé smrti. Závažné stavy pacientů by bez rychlého a kvalifikovaného poskytnutí odborné první pomoci mohly znamenat trvalé změny nebo způsobit utrpení, bolest nebo smrt. Jako jediný obor se zabývá poskytováním zdravotní péče při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví. Lékař s touto specializací je připraven pro práci ve zdravotnických záchranných službách a na odděleních urgentního přijmu.