tělovýchovné lékařství - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Tělovýchovné lékařství je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Tělovýchovné lékařství je oborem interdisciplinárním, protože podobně jako např. pracovní lékařství a rehabilitace, řeší diagnostické a terapeutické problémy z oblasti traumatologie, ortopedie, vnitřního lékařství atd. Tělovýchovné lékařství zjišťuje a posuzuje funkční a morfologické změny vyvolané zátěží, ordinovat vhodnou pohybovou aktivitu jako součást životního režimu, terapie a prevence. Ordinuje vhodnou pohybovou aktivitu jako součást životního režimu, terapie a prevence. Provádí výzkum v oblasti tělesné výchovy a sportu. Přispívat specializovanou péčí o vrcholové sportovce.

MUDr. Niko Burget
Kroměříž

Telefon: +420573332626

Adresa: Vejvanovského 465, Kroměříž

více
Centrum Srdce
Kroměříž

Telefon: +420573332626

Adresa: Komenského náměstí 372/14, Kroměříž

více