radiologie a zobrazovací metody - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Bystřice pod HostýnemHolešovKroměříž

Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření k určení diagnózy či při léčbě nemocného v případě invazivní radiologie. Pro radiologii je charakteristické, že využívá rentgenového záření nebo ionizujícího záření z uzavřených zářičů. Obor, který ke stejnému účelu využívá otevřených zářičů, se nazývá nukleární medicína. Do oboru radiologie byly postupem doby začleněny i další, především diagnostické metody, které nevyužívají ionizujícího záření, jako např. sonografie (též echografie) využívající ultrazvukového vlnění nebo magnetická rezonance využívající elektromagnetického záření v rozsahu pásma rozhlasových vln. Zhruba od poloviny minulého století začalo docházet k pozvolnému rozdělování oboru a specializaci na radiodiagnostiku (zobrazovací a intervenční metody) a radioterapii (léčbu nádorovou i nenádorovou).

MUDr.Jiří Vodák
Holešov

Telefon: +420573399534

Adresa: Sušilova 478, Holešov

více
MUDr. Jiří Vodák
Bystřice pod Hostýnem

Telefon: +420720345099

Adresa: 6. května 591, Bystřice pod Hostýnem

více
MUDr. Jiří Vodák
Kroměříž

Telefon: +420702145301

Adresa: náměstí Míru 3760/11, Kroměříž

více