radiační onkologie - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Holešov

Radiační onkologie je obor klinické medicíny, který se zaměřuje na teorii a praxi léčebné aplikace ionizujícího záření. Vychází z vědeckých poznatků radiobiologie, radiofyziky a radiační techniky, které aplikuje u řady chorobných stavů, především však u zhoubných nádorů. Hlavní náplní oboru je léčba zhoubných nádorů a některých nenádorových onemocnění především s využitím ionizujícího i neionizujícího záření. Provádí se jako léčba samostatná nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami, zejména léčbou cytotoxickými látkami, léčbou hormonální, biologickou a podpůrnou.

MUDr. Marcela Goišová
Holešov

Telefon: +420573396216

Adresa: nám. F.X. Richtera 182/9, Holešov

více
MUDr. Jan Zajíc
Holešov

Telefon: +420573396216

Adresa: nám. F.X. Richtera 182/9, Holešov

více