psychologie - Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Bystřice pod HostýnemHolešovKroměříž

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze navíc využít i k léčebným účelům. Člověk, zabývající se psychologií výzkumně i prakticky, bývá označován jako psycholog, člověk provádějící psychoterapii je psychoterapeut (v běžné řeči bývají tyto pojmy směšovány). Psychologové se snaží porozumět roli kognitivních funkcí v individuálním i sociálním chování včetně porozumění fyziologickým a neurobiologickým procesům podmiňujícím konkrétní funkce. Psychologové objevili a vysvětlili řadu klíčových pojmů a konceptů, jako například pozornost, emoce, motivace, osobnost, interpersonální vztahy či podvědomí. Psychologie se řadí mezi sociální vědy, svým rozsahem se však pohybuje na plynulém rozmezí a zahrnuje výzkum z věd přírodních, sociálních i humanitních věd až po filozofii.

PhDr. Jana Dorazilová

Telefon: +420573342647

Adresa: Malý val 1546 / 31 , Kroměříž

více
PhDr.Mgr. Emilie Dvořáčková

Telefon: +420605953306

Adresa: Vrchlického 1102/25, Kroměříž

více
MUDr. Josef Eim

Telefon: +420573338786

Adresa: náměstí Míru 3287/13, Kroměříž

více
MUDr. Karel Honsa

Telefon: +420573512125

Adresa: U Rejdiště 3498/8, Kroměříž

více
PhDr. Barbara Koláčková

Telefon: +420573343940

Adresa: Jánská 197 / 9 , Kroměříž

více
PhDr. PaedDr. Jarmila Kotasová Ph.D.

Telefon: +420573343409

Adresa: Osvoboditelů 292 / 37 -Vážany, Kroměříž

více
MUDr. Alexandr Stulík

Telefon: +420736607517

Adresa: Moravská 3879/51, Kroměříž

více
PhDr. Iva Zendulková

Telefon: +420737679693

Adresa: Jánská 197/9, Kroměříž

více
PhDr. Karel Zezulka

Telefon: +420573343940

Adresa: Jánská 197/9, Kroměříž

více
PhDr. Daniel Žákovský

Telefon: +420737618038

Adresa: Riegrovo náměstí 150/1, Kroměříž

více