pracovní lékařství - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Obor pracovní lékařství se zabývá studiem vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršených pracovními podmínkami a v tomto smyslu zahrnuje i výkon státního zdravotního dozoru. Pracovní lékařství se zabývá celkovým vztahem práce a zdraví. Vytváří požadavky na bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Řeší přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví. Zabývá se podporou zdraví pracovníků včetně posuzování a rozvoje jejich pracovní způsobilosti a studiem vlivů práce a pracovních podmínek na rozvoj chronických neinfekčních onemocnění, jejichž průběh může být významně negativně ovlivněn prací a pracovními podmínkami.