pečovatelská služba - Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Bystřice pod HostýnemHolešovChvalčovKroměřížPačlavice

Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb dohodnuté úkony. Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby s daným klientem. Služba se poskytuje dle individuálních potřeb klientů

Charitní pečovatelská služba

Telefon: 573333405

Adresa: Malý Val 1552, Kroměříž

více
Oblastní charita Kroměříž

Telefon: +420573342911

Adresa: Ztracená 63 / 1 , Kroměříž

více
Osobní asistence

Telefon: 733755841 733741444

Adresa: Ztracená 63/1, Kroměříž

více
Miroslava Zavadilová

Telefon: +420573343578

Adresa: Albertova 4058 / 21 , Kroměříž

více