Zdravotnická zařízení - Holešov
dermatovenerologie
dětská a dorostová psychiatrie
diabetologie
dopravní zdravotní služba
gynekologie a porodnictví
chirurgie
kardiologie
klinická biochemie
lékárna
logopedie
neurologie
oční optika
oftalmologie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
pečovatelská služba
pediatrie
pneumologie a ftizeologie
psychiatrie
psychologie
radiační onkologie
radiologie a zobrazovací metody
rehabilitační a fyzikální medicína
revmatologie
stomatologie
urologie
vnitřní lékařství - interna
všeobecné praktické lékařství
zubní laboratoře