medicína dlouhodobé péče - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Nefrologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou a ve spolupráci s urologií také řeší problémy močových cest. Jedná se o velice široký obor vzhledem k tomu, že ledviny v těle zastávají mnoho významných funkcí. Na nefrologii se léčí lidé, trpící zánětlivými i nezánětlivými onemocněními ledvin a dále s onemocněními, která primárně v ledvinách nevznikají, ale jejich funkci mohou poškozovat. Obor nefrologie úzce spolupracuje s jinými lékařskými obory, především imunologií, urologií, diabetologií, endokrinologií a kardiologií a angiologií.