logopedie - Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  HolešovKroměříž

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže ke speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie. S léčbou řečových vad pomáhají logopedům různé pomůcky. Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, a proto je této problematice nutné věnovat náležitou pozornost.

Mgr. Alena Hábová

Telefon: +420723814534

Adresa: Svatopluka Čecha 972 / 15 , Kroměříž

více
Mgr. Zuzana Hellerová

Telefon: +420777267522

Adresa: Tovačovského 437 / 20 , Kroměříž

více
Mgr. Eva Zárubová

Telefon: +420573339632

Adresa: Tovačovského 437 / 20 , Kroměříž

více