lékařská mikrobiologie - Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Předmětem lékařské mikrobiologie je souhrn poznatků o mikroorganismech jako původcích infekcí člověka. Zabývá se studiem a identifikací mikroskopických, růstových, biochemických i genetických vlastností a mezidruhových odlišností jednotlivých medicínsky významných mikroorganismů, tj. bakterií, mikroskopických hub, virů i parazitů. Mikrobiologická laboratorní diagnostika využívá jak klasické metody (mikroskopie, kultivační techniky, biochemické analýzy, sérologie apod.), tak postupy biologických molekulárních metod k identifikaci a charakterizaci genomu - nukleových kyselin. Předmětem lékařské mikrobiologie je rovněž mikrobiologické a epidemiologické monitorování citlivosti a rezistence k antimikrobiálním prostředkům a hodnocení vlastností patogenních mikroorganismů, které se uplatňují při vzniku a šíření infekčních onemocnění.