gerontopsychiatrie - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Gerentologie je lékařský vědní podobor, součást psychiatrie zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením psychických poruch souvisejících s procesem stárnutí a stářím. Gerontopsychiatrie (psychiatrie pro seniory) se zabývá především léčbou psychických poruch, které vznikají ve stáří, po 65. roce života. Senioři trpící duševním onemocněním, které vzniklo v mládí nebo ve středním věku, zůstávají obvykle v péči psychiatrů pro dospělé a neléčí se na odděleních pro seniory. Gerontopsychiatrie poskytuje nejčastěji péči o seniory trpící organickými duševními poruchami. Nejvýznamnějšími organickými duševními poruchami jsou demence a deliria. Gerontopsychiatrie se však věnuje i depresím ve stáří, závislostem na návykových látkách u seniorů (analgetika, hypnotika a jiné léky, alkohol), paranoidním a halucinatorním stavům.