geriatrie - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Geriatrie se zabývá problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikování a léčení u starých lidí. Obor vychází z vnitřního lékařství, které doplňují poznatky z neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, ergoterapie a ošetřovatelství. Geriatrická práce je týmová a vychází z komplexního geriatrického hodnocení pacienta. Geriatrická medicína je diferencovaná - má svou problematiku akutní, chronickou i paliativní. Zvláštní pozornost je věnována stařecké křehkosti a geriatrickým syndromům, anorexii, demenci, inkontinenci a jiným projevům stáří. Součástí geriatrie je také tzv. dlouhodobá péče (long-term care), komplexní zdravotně sociální péče o nemocné s funkčně závažným chronickým zdravotním postižením.