foniatrie - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Foniatrie je lékařským oborem, který se zabývá vyšetřováním sdělovacích funkcí člověka, to je hlas, řeč a sluch.Také léčí jejich poruchy a zajišťuje rehabilitací. Poruchy hlasu, sluchu či řeči mohou být vrozené, ale také získané, například záněty, úrazy, neurologickými, ale i jinými onemocněními. Obtíže mohou být nárazové, ale mohou být i déle trvající. K diagnóze hlasivkového onemocnění se dnes využívá velmi přesné techniky. Jedním z nejnovějších přístrojů tohoto typu je videolaryngostroboskopický přístroj, jenž umožňuje tvorbu obrázků či kazetových záznamů hlasivek, které si pacient po vyšetření může odnést domů. Foniatrie spadá mezi specializované obory otorinolaryngologie.

MUDr. Renáta Rokytová
Kroměříž

Telefon: +420573342130

Adresa: Havlíčkova 814, Kroměříž

více