dětská a dorostová psychiatrie - Holešov

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  HolešovKroměříž

Dětská a dorostová psychiatrie je více než 100 let samostatným lékařským oborem. Oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou, výzkumem duševních nemocí, poruch a odchylek dětí a mladistvích. Tento obor řeší neurotické poruchy, poškození mozku, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, řeči a mnoho další problémů. Odborníci pracují s dětmi a adolescenty v ambulancích. V některých případech pomáhají s léčbou oddělení příslušných nemocnic. Dětská psychiatrie navazuje na pediatrii, využívá poznatků psychologie, sociologie, pedagogiky a dalších oborů.

MUDr. Elena Kašparová

Telefon: +420573397370

Adresa: Sušilova 478, Holešov

více