anesteziologie a intenzivní medicína - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Anesteziologie a resuscitace je základní lékařský obor, jehož náplní práce je především poskytování anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Anesteziologická péče představuje soubor výkonů, které umožňují operační výkony. Anesteziologickou péčí je především: příprava na vlastní výkon, vedení anestezie během výkonu a pooperační péče. Během výkonu řídí anesteziolog tlumení bolesti, tlumení vědomí a kontroluje a udržuje životní funkce pacienta. Podle provedení může být anestezie lokální nebo celková, obé do jisté míry kombinuje analgosedace. Anesteziolog se stará o životní funkce pacienta nejen během vlastního výkonu, ale i v období bezprostředně po tomto výkonu. Zde se anesteziologie částečně stýká s oborem intenzivní medicíny. Intenzivní medicína - zabývá se péčí o pacienty v těžkém stavu.

ARO - Anesteziologická ambulance Přízemí budovy A
Kroměříž

Telefon: 573322111 (ústředna)

Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž

více
Ambulance pro léčbu chronické bolesti - 1. patro budovy A
Kroměříž

Telefon: 573322111

Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž

více