infekční lékařství - Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Infekční lékařství je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou infekčních onemocnění, tedy onemocnění přenosných mezi lidmi, případně přenosných na člověka ze zvířat a prostředí, která jsou způsobována živými organismy. Mezi vyvolavatele infekčních onemocnění patří bakterie, viry, paraziti a priony. K nejčastějším onemocněním léčeným infekčním lékařstvím jsou hepatitidy (infekční žloutenky), průjmová onemocnění, exantémové infekce (onemocnění, ke kterým patří vyrážka na kůži - spála, spalničky, neštovice, zarděnky atd.), neuroinfekce (infekce především centrálního nervového systému) a antropozoonózy (tedy nemoci přenosné ze zvířat na člověka).