angiologie - okres Kroměříž

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Kroměříž

Angiologie je podobor vnitřního lékařství, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění cév a celé oběhové soustavy. Angiologie úzce souvisí s kardiologií, se kterou spolupracuje na léčbě řady kardiovaskulárních chorob (hypertenzní choroba, infarkt myokardu, ischemická choroba dolních končetin, atd.). Jelikož se mnohá onemocnění, především metabolická a autoimunitní často projevují na cévách, spolupracuje angiologie téměř se všemi lékařskými, hlavně interními obory (diabetologie, imunologie, nefrologie, plicní, dermatologií atd.). V případě nutnosti chirurgického zákroku na cévách jsou ke spolupráci zváni specialisté z radiologie a cévní chirurgie. K vyšetřením, nejběžněji prováděným v rámci angiologie patří ultrasonografie (USG), doplerovská USG, angiografie, různé funkční testy sloužící k zjišťování prokrvování orgánů a tkání, pletysmografie a mnohá další.

Centrum Srdce
Kroměříž

Telefon: +420573332626

Adresa: Komenského náměstí 372/14, Kroměříž

více